چندگانگی عناوین تگ ها یا Multiple title tags

ارسال شده در
نظرات هیچ

قرار بود هر روز یکی از خطاهای سئو را در این سلسه مطالب بیاوریم
متاسفانه بدلیل مشغله و از طفی جذابیت خطایی که قصد دارم از آن بنویسم این خطا یعنی Multiple title tags در دوبخش ارایه خواهد شد
یکی از مباحث مطرحه در این مورد Google SERP Test است که به مشروح به آن خواهیم پرداخت… ادامه دارد

نویسنده

نظرات

امکان نظردهی برای این نوشته وجود ندارد.

← قدیمی‌تر جدیدتر →